BACHELOR THESIS
Based on a personal search I wrote a thesis inspired by human decisionmaking. The essay researched how human decisions making is influenced by ratio, intuition and emotion. For my graduation show this research was translated into an art installation existing out of six different poster designs. To do the research justice, I decided to incorporate all of the six images in the cover design using the exact same materials as used in the original.
 
Aan de hand van een persoonlijke zoektocht werd in dit afstudeeronderzoek theoretisch onderzocht  op welke wijze de mens zich zowel rationeel, emotioneel als intuïtief verhoudt tot het keuzeproces. Dat onderzoek is gevisualiseerd door middel van een installatie met 6 verschillende beelden tijdens mijn  afstudeer expositie. Voor de vormgeving van het onderzoek zijn alle zes de posters geïntegreerd in het cover ontwerp. Front to back zijn in deze cover exact de zelfde materialen gebruikt als in de originele installatie. 
 
 
-
 
 
Materials used are ducktape, silkscreening, ink, paint, paper.
 
 
Hope you enjoyed
See you soon then?

You may also like

Back to Top